Ein bwriad fel Eglwys yw adnabod Iesu Grist yn well a’i gyflwyno i eraill yn fwy effeithiol. Gobeithio y byddwch yn cael ychydig o flas ar fywyd Capel Penuel wrth grwydro o amgylch y wefan. Byddwn yn falch i’ch croesawu i’r Capel unrhyw bryd.