Cyfeiriad
Capel Penuel,
Heol y Prior,
Caerfyrddin,
SA31 1NEFfôn: 07584065295
E-bost: aron@penuelcaerfyrddin.org