13445395_10153482879031268_8409261259899075394_nAron Treharne – Gweinidog
Magwyd Aron ym Mhenygroes, Caernarfon ond erbyn hyn mae ei acen wedi newid ychydig. Wedi gadael yr ysgol, bu Aron yn gweithio yng Ngholeg y Bala fel Gweithiwr Plant ac Ieuenctid, cyn symud i Lansannan i ddilyn cwrs hyfforddiant i’r weinidogaeth gyda DAWN, Datblygu Arweinwyr i Weinidogaethau Newydd. Daeth i Gapel Penuel am gyfnod byr cyn y Pasg yn 2009. Daeth i Benuel am ddwy flynedd fel Gweinidog dan hyfforddiant, ac mae’n parhau fel Gweinidog heddiw. Mae’n briod ag Elain ac mae ganddynt 2 o blant; Hanna a Joseff.