14516338_10154034130727794_132145661692176466_nimg_817249763010951__7f22550e-dca3-4bcf-ad9e-00bd13266b7e

Dydd Sul cawsom wasanaeth Diolchgarwch gwych yn edrych ar Marc 4:26-32, rhannodd Gwyneth ei thystiolaeth a sut mae’r Arglwydd wedi bod yn ei chynnal yn ddiweddar.

Yn dilyn y gwasanaeth cawsom rhannu cymdeithas gyda’n gilydd a bwyta sawl bowlen o gawl.