Pob blwyddyn mae MIC yn cynnal cystadleuaeth chwaraeon yng nghanolfan hamdden Tre Ioan.

Tîm Pêl Droed: Am y tro cyntaf ers blynyddoedd bu tîm o Penuel (gyda chymorth cyfaill o gapel Y Tabernacl, Caerfyrddin) yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth bêl droed cynradd. Cafodd y tîm ei dynnu yn erbyn Carmel, Pontlliw. Cafwyd gêm hynod o gyffrous a gydag ond 1 eiliad i fynd ar y cloc  roedd y sgôr yn 1-1 a phawb yn disgwyl amser ychwanegol. Yn llythrennol gyda chic olaf y gêm, sgoriodd Carmel i fynd trwyddo i’r rownd nesaf. Anffodus iawn, ond llongyfarchiadau mawr ar berfformiad da. Edrychwn ymlaen at flwyddyn nesaf. Sgoriwr y gôl oedd Dafydd Jones. Diolch yn arbennig i Matt Adams am roi ei amser i hyfforddi’r tîm.

Tîm Pêl Rwyd: Fe wnaeth un o blant Penuel ymuno gyda phlant o’r capel drws nesaf, sef Y Priordy, i ffurfio tîm pêl rwyd cynradd. Fe wnaeth y tîm chwarae 3 gêm gan ennill pob gêm heb ildio’r un gôl. Efallai bod hi’n help bod y ferch o Penuel wedi chwarae “Goal Defence.” Llongyfarchiadau mawr i bawb yn y tîm. Yn y llun mae’r tîm buddugol gyda’r Parch Beti Wyn James (gweinidog Y Priordy) ac Eilir Jones (ysgrifennydd Penuel)

.

Da iawh chi! Gobeithio y byddwn yn gallu adeiladu ar ein llwyddianau blwyddyn nesaf!

Posted in MIC