Yn yr oedfa deulu ar Ragfyr yr 18fed dangosodd plant Penuel sut y mae Duw yn rhoi rhoddion ysbrydol i ni yn rhad ac am ddim.

Daeth Lleucu a’i ‘stoc’ tynnu lluniau fel ein bod ni’n gallu bod yn rhan o olygfa’r geni!

Nadolig Llawen