Dydd Sul y 13eg o Dachwedd oedd dyddiad oedfa flynyddol Nigel Davies, sydd gyda ni ar ôl teithio o amgylch y sir yn cynnal yr oedfa.

Dangosodd Nigel, drwy ddarlun medal gwerthfawr yn cael ei golli lawr y gwter, sut mae Iesu yn marw ar y groes yn ein ein achub ni allan o ‘fochdra’ ein pechod.

Diolch Nigel! Edrychwn ymlaen i flwyddyn nesaf!

Mae Nigel Davies yn gweithio i Menter Ieuenctid Cristnogol (MIC) a gwelir ei waith ar wefan Mic Sir Gar