Dydd Sul 10am Capel Penuel
Oedfa Deulu gyda cinio a chrefft i’r plant i ddilyn, croeso i bawb!